Elektronik

Yazdır PDF

 

 

  • Kompleks elektronik sistemler yüzlerce parça ve kablo detayları içerebilir. Sistem içindeki hava hareketini etkileyecek detayların modele dahil edilmesi önemlidir. Gerçek sistemdeki detayların modele dahil edilmesi Autodesk CFD açısından herhangi bir problem oluşturmaz.
  • Montaj içindeki parçaların isimlerinde göre Autodesk CFD tarafından gruplandırılması sınır şartlarının tanımlanması ve çözüm ağı oluşturulmasında zaman kazandırır.
  • CAD sistemindeki montajlar tüm detayları ile doğrudan analiz için Autodesk CFD'ye aktarılır. Autodesk CFD parçaları basitleştirip, basit bloklar şekline sokmanıza gerek duymaz.
  • Autodesk CFD'de elde edilen sıcaklık dağılımları, yaygın olarak kullanılan yapısal analiz programlarında kullanılarak termal genleşme ve termal gerilimler hesaplanabilir.
  • Geleneksel (akademik) CFD yazılımlarıyla sadece bir analiz yapılabilecek süre içinde, Autodesk CFD ile çok sayıda analiz yapılarak, optimum tasarım belirlenebilir. Tek bir grafik arayüz kullanılarak çok sayıda tasarım alternatifi birbirleriyle karşılaştırılarak en iyi tasarım kolaylıkla seçilebilir.
elektronik
elektronik-kasa