Hydroelectric Power Plants

Print PDF

Hidroelektrik santral (HES) tesisleri ile ilgili olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır:

 1. HES tesisleri fizibilite (yapilabilirlik) raporlarının hazırlanması için su gelirleri dikkate alınarak işletme çalışmalarının yapılması ve enerji üretim miktarlarının tespiti.
 2. Tespit edilen enerji üretim miktarlarına göre santralın kurulu güç ve ünite sayısı optimizasyonunun yapılması.
 3. HES tesisi için gerekli türbin tipinin tespiti ve HES binası ana boyutlarının tespiti ile elektromeknaik teçhizatın genel yerleşim planlarının hazırlanması.
 4. Türbin/generatör ünitelerinin takribi ana boyutları ile ağrırlıklarının ve HES binası gezer köprü vinci kapasitesinin tespiti.
 5. HES tesislerine ait basınçlı tünel, cebri boru, denge bacası gibi basınçlı su yollarının akışkan dinamiği hesaplarının yapılması.
 6. Yeni kurulacak HES tesislerine ait elektromekanik teçhizatın ihalesi için gerekli teknik şartnameler ile genel şartnamelerin ve teklif isteme/teklif verme formlarının hazırlanması.
 7. Yeni kurulacak HES tesislerine ait elektromekanik teçhizatın ihalesi için hazırlanan teknik şartnamelere uygun elektriki ve mekanik prensip şemalarının hazırlanması.
 8. Yeni kurulacak HES tesislerine ait elektromekanik teçhizatı için alınan tekliflerin değerlendirilmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması.
 9. Yeni imal edilecek hidrolik türbinlerin model deneylerinin ilgili standartlara uygun yapılmasının takibi ve model deneylerinden alınan sonuçların garanti edilen performansları sağlayıp sağlamadığının tespiti.
 10. Yeni imal edilen türbin rotorunun model türbinin rotoruna hidrolik ve geometrik olarak tam benzer olup olmadığının tespiti ve dolayısıyla yeni imal edilen türbinin garanti edilen performansları sağlayıp sağlamayacağının tespiti.
 11. Yeni imal edilecek Francis tipi türbin salyangozu, türbin rotoru ve emme borusu içindeki akışın CFD yöntemiyle analizi.
 12. Yeni, imal edilecek kelebek vana içindeki akışın CFD yöntemiyle analizi.