PipeNet Transient Module

Print PDF
There are no translations available.

PIPENET Transient Module için uygulama alanları:
 • Yükleme / boşaltma sistemleri analizi
 • Soğutma suyu sistemleri modellemesi
 • Yangın suyu sistemleri dalgalanma analizi
 • Su püskürtme sistemleri incelemeleri
 • Su altı boru hatları
PIPENET Transient Module özellikleri:
 • Kısa boruları, tam dolu olmayan boruları,
 • Basınç tahliye, kontrol, geri dönüşsüz, kumanda, çalparalı çekvalf, regülasyon valflerini,
 • Basit ve turbo pompaları,
 • Basit, akümülatör, basınç dengeleme tanklarını,
 • Gecikmeli ya da gecikmesiz vakum kırıcıları,
 • Diferansiyel basınç sensörleri, PID kontrol, transfer fonksiyonları gibi kontrol elemanları,
modelleyebilme.
 • Geniş bir yelpazede tanımlanabilen sınır koşulları
 • Dinamik/toplam, dengelenmemiş/kompleks hidrolik kuvvetleri hesaplama
 • Basit kavitasyon, kod farkına bağlı kavitasyon tabakalaşması modellemeleri
 • Sabit/değişken, program tanımlı/kullanıcı tanımlı zaman adımı belirleyebilme
 • Boru stres analizi ve sonlu eleman programları için zamana bağlı kuvvet bilgisi çıktısı alabilme
pipenet-transient