Standart Module

Print PDF
There are no translations available.

PIPENET Standard Module uygulama alanları:
 • Soğutma suyu sistemleri
 • Buhar dağıtım sistemleri
 • Havalandırma sistemleri
 • Su dağıtım sistemleri
 • Gaz yakıt sistemleri
 • Soğutulmuş su sistemleri
PIPENET Standard Module özellikleri:
 • İzometrik veya ortogonal şematik girdi, tablolardan girdi alabilme
 • Teknik çizimleri çalışma alanına arka plan olarak atayabilme
 • Tablo ve şematik olarak veri ve sonuçların görüntülenebilmesi
 • Geniş bir yelpazeye sahip fiting ve boru çizelgesi kütüphanesi
 • Güçlü boru boyutlandırma yeteneği
 • Çapı hesaplanmış/belirlenmiş olan orifis plakaları kullanabilme
 • Çoklu pompa senaryoları
 • Kapalı vana ve patlak boruların modellenebilmesi
 • Pompa boyutlandırması ya da kullanıcı tanımlı üretici pompa eğrileri
 • Kavitasyon kontrolü, yüksekliğe bağlı ortam basıncı değişimini göz önünde bulundurma, hidrolik gradyanları hesaplayabilme ve sızıntıları modelleyebilme
pipenet-standard module